Digital Coaching

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Digital Coach – hvad er det egentlig for en “Starut”?

Prøv at Google begrebet – og du vil finde mange forskellige opfattelser af begrebet (selv ikke Wikipedia har en klar definition!).
Forskellige mennesker benytter titlen, til at sælge forskellige ydelser – men hvis der ikke er en fast definition af begrebet – hvem er så deres målgruppe, hvem leder så efter dem, og med hvilket formål?

Coach er jo i sig selv efterhånden et lidt “udvandet begreb”, så det alene sælger ikke længere så godt som tidligere – og nu Social Media er blevet hverdag, så ser det ud som om denne nye “Coaching Titel” er opstået heraf.

Én af dem der må formodes at have haft mest begreb om den slags, fra starten, er Seth Godin (forfatter af adskillige networks- og social media-bøger) – han beskriver bl.a. begrebet således;

What’s a digital coach?
A freelancer (individual) who usually works with entrepreneurs, small groups or companies to teach them how to dramatically improve productivity or market presence using technology.
For example, a digital coach might hook up your cell phone to be more powerful or teach you how to use blogs and Facebook to connect to your audience.
Here are three things that are true:
1. Digital technology, especially computers and cell phones, can dramatically increase productivity.
2. More and more users of digital technology are small firms or individuals.
3. The vast majority of users of digital technology are totally lame in getting the most out of the investment of their time and money:
“Oh, I didn’t know I could do that.”
“You mean I don’t have to manually type my address book in by hand?”
“There are graphs in Excel?”
“Gmail is free?”
Here’s where The Digital Coach comes in:
They find out what you do and how you do it – and then show you how to do it better.
They are people who organize data and put it in the right place.
They are somebody who overhaul the way small groups use technology so they can use it dramatically better.
They use copilot and other practical tools to take over a PC and actually rearrange it so that it works better.
They teach people:
To back up and synchronize all their data (both personal and in business).
Show them how to check their email on the road.
Help them understand how to use online networking when it’s appropriate (and warn them when it’s not).
Show a restaurant how to use OpenTable to keep the place full, or to use a blog (with an RSS feed) to easily communicate with loyal customers.
Teach a company to keep tabs on itself with Technorati.

Alt i alt – en Digital Coach (træner, konsulent eller hvad vi nu skal kalde det), er:

En konsulent der viser personer – og virksomheder – hvordan de kan udnytte og tilrettelægge deres daglige brug af “teknologiens vidundere” *) til egen fordel – lettest og billigst, på kortest mulig tid – og dermed både spare tid & penge – samtidigt med at de  vedligeholder/udbygger deres brand og network, samt forsøger at undgå en af vor tids værste stress-faktorer; “Information OverLoad”.

Er du blevet nysgerrig på hvad “Digital Coaching” kan gøre for at lette din hverdag, spare dig for udgifter – og ikke mindst på hvor meget tid du ville kunne tjene?

Så lad os > tales ved < så vi ka´ gi´ dig et “Digitalt Bud på Social Business”!

KærVenlige DigitalHilsner

ThinkInNewAreas

*)
“Teknologiens Vidundere”;
Stationær og bærbar computer, mobil-/håndholdt telefon, TV- og musik-anlæg, GPS (og tracking), Online Sociale Medier, Kalender- og Email-værktøjer, Nyheds-streams, Indkøbs-muligheder, Medarbejder-styring osv. osv. osv.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather